close menu

Zo ontwikkel je een duurzaam retentiebeleid

Heb jij als leidinggevende een coherent team van getalenteerde werknemers rond je? Dan wil je dat toch ook zo houden? De groeicoach van Simply Select begeleidt je naar een duurzaam retentiebeleid waar jouw onderneming de vruchten van plukt.

Retentiemanagement

Wat houdt zo’n retentiebeleid in?

Retentie betekent letterlijk vasthouden. Wil je jouw werknemers graag blijven motiveren, boeien en (ver)binden aan jouw organisatie, besteed dan voldoende aandacht aan een degelijk retentiebeleid. Het voordeel hiervan is dat jouw medewerkers zich meer betrokken en tevreden voelen, dat je het personeelsverloop inperkt en dat je sneller en eenvoudiger potentiële werkkrachten aantrekt. Werknemers die ambassadeurs zijn van jouw onderneming zorgen dus onbewust voor een extra instroom van klanten, leveranciers en collega’s.

In zo’n beleid leg je afspraken, regels, processen en stromen vast om vervolgens aan retentiemanagement te doen.

Hoe kan je de retentie van je personeel verhogen?

Enkele tips om de motivatie en betrokkenheid van je werknemers op te krikken:

Medewerkers vinden persoonlijke ontwikkeling binnen de organisatie belangrijk. Geef hen dus de kans om nieuwe vaardigheden aan te leren en vooruitgang te boeken. Dat kan door te luisteren naar hun motivatie, door hen nieuwe verantwoordelijkheden aan te reiken en hen projecten te laten leiden.

Je wilt iederéén meekrijgen in de retentiestrategie en niet enkel de HR-afdeling. Als goede people manager communiceer je open met je personeel en geef je ze medezeggenschap om ze gemotiveerd te houden.

Als je je medewerkers medezeggenschap wilt bezorgen, vergeet je liever de ouderwetse top-down organisatiestructuur. Bij Simply Select zijn we sterke voorstander van het cyane organigram, waarbij leidinggevenden zich tússen het personeel bevinden en niet bovenaan de hiërarchie. Zo zijn de mensen op de werkvloer steeds op de hoogte van beslissingen en besluiten en voelen ze zich betrokken. Dat vergt moed en vertrouwen, maar in ruil krijg je rust en authenticiteit.

Verschillende werknemerstypen en generaties kunnen verrassend complementair zijn. Aarzel dus niet om je teams even goed door elkaar te schudden als er samenwerkingen vereist zijn. Die dynamiek haalt het beste in elke medewerker naar boven.

Wanneer je personeel zich goed voelt op de werkvloer, dan zullen ze ook navenant presteren. Niet alleen je huidig personeel voelt zich beter verbonden met je organisatie, maar je zal ook makkelijker toekomstige werknemers aantrekken. Deel je inspirerende kantooromgeving en leuke teamactiviteiten dus gerust met de buitenwereld, op je website of via sociale media.

HR-advies op maat van jouw organisatie

Wil jij graag een duurzaam retentiebeleid ontwikkelen, maar wil je graag het advies horen van een ervaringsdeskundige? Bij Simply Select bieden we Simply Grow en Simply You aan. Onze HR-consulent geeft advies in de vorm van groeitrajecten, zowel voor leidinggevenden als werknemers, in groep of individueel. Daarnaast biedt hij of zij loopbaanbegeleiding aan je medewerkers of jezelf.

HR advies op maat

Wil jij ook ambassadeurs maken van jouw werknemers?

Zit samen met een Simply Select coach voor een retentiebeleid op maat.

Contacteer ons