Personeelsadvies

Personeelsadvies – Onze aanpak

 

Vaak start een ondernemer vanuit een passie met een product of dienst en groeit deze passie uit tot een organisatie van 20, 30 of meer medewerkers. Personeelskosten zijn hoog en het motiveren van personeel wordt al gauw verwaarloosd.

Wij als personeelsadviseurs kunnen u helpen om dit professioneel aan te pakken of in kaart te brengen. Als HR businesspartner zijn we er steeds voor u met een frisse kijk op uw visie, strategie en doelen rond HR. We zijn een eerlijke, open en vooral professionele partner die het voor u als klant zo makkelijk mogelijk wil maken.

Concreet kan onze samenwerking als volgt gaan:

  1. We komen bij u langs en luisteren naar jouw doelstelling en verwachtingen
  2. We maken een analyse van uw HR en werken een offerte uit op maat
  3. We gaan een engagement aan om pro actief en in een open communicatie de batterij te zijn achter uw personeel.
    We halen het beste uit uw medewerkers en staan in als klankbord om samen met uw waarden het dynamische doel te bereiken.

Aanvullende diensten

 

Tevredenheidsonderzoek

We brengen voor u de algemene tevredenheid van de medewerkers in kaart door individuele gesprekken. Vanuit deze gesprekken brengen we de aandachtspunten in kaart en zoeken samen met u naar oplossingen om de personeelsmotivatie te bevorderen.

Evaluatie- en functioneringsgesprekken

Evaluatie- en functioneringsgesprekken worden vaak als overbodig aanzien, maar deze kunnen aan uw medewerkers een zeer duidelijk beeld geven van uw verwachtingen. Anderzijds kan u hen als werkgever meedelen wat uitstekend gaat en waar verbeteringen verwacht worden.

En verder:

  • We begeleiden bedrijven die samensmelten
  • We zoeken naar de juiste HR partners die passen bij jullie visie
  • enz